Οι εκκλησίες Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Κόνωνα είναι οι μεγαλύτερες της κοινότητας. Η μεν εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η κύρια εκκλησία του χωριού, είναι κτίσμα του 1908, ενώ η εκκλησία του Αγίου Κόνωνα, κτίσμα του 1987. Υπάρχουν επίσης ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Κονώνα, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Κόνωνα,  καθώς και ένα αφιερωμένο στην Αγία Μαρίνα, στα σύνορα της κοινότητας με το Δήμο της Πέγειας. Παλαιότερα, στην τοποθεσία Βουνό υπήρχε άλλη μια εκκλησία μέσα σε σπηλιά.  Στα νοτιοδυτικά του χωριού, υπάρχουν ερείπια εκκλησίας αφιερωμένης στις Αγίες Ζηναίδα και Φιλονίλλης, ενώ στα βόρεια του χωριού ερείπια των εκκλησιών του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής. Περισσότερα: Εκκλησίες 

Πηγές:
Κλεάνθης Ι. Βάκης, Η Κισσόνεργα ανά τους αιώνες, Λευκωσία  2003
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια