Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page

Τρέχουσες


05/04/2014
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας, μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας της κοινότητας και της αποφυγής τυχόν πυρκαγιών που μπορεί να προκληθούν, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/τεμαχίων που βρίσκονται μέσα στην οικιστική περιοχή της Κοινότητας να προβούν στον καθαρισμό τους το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου.

2. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας,  χωρίς άλλη ειδοποίηση, συνεργείο του Συμβουλίου θα προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων και τεμαχίων χρεώνοντας τα οποιαδήποτε έξοδα στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου / τεμαχίου.

3. Οποιοσδήποτε αδυνατεί, μπορεί να αναθέσει στο Συμβούλιο να προβεί στον καθαρισμό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα.

4.  Επίσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί/απορριφθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

β) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύνονται από το κάθε τεμάχιο και τις ώρες εργασίας του ντίκερ.

γ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα ευμεγέθη αντικείμενα σε οικόπεδα/τεμάχια πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

5.     Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο στο τηλέφωνο 26-948778. 

 
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις

Λεύκωμα Εκδηλώσεων

Πολυμέσα

ΒΙΝΤΕΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Designed & Developed by NETinfo Plc